Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Budżet Obywatelski Wałcz 2024

Słowo od burmistrza

Już od 25 marca rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego. Na Państwa pomysły w tym roku przeznaczyliśmy kwotę 250 000,00 zł. To Państwo zadecydujecie, które zadania zostaną realizowane. Na ciekawe propozycje nie tylko inwestycyjne, ale również kulturalne czy sportowe czekamy do 12 kwietnia br. Pamiętajcie, że projekty zostaną poddane głosowaniu. Pomysły z największą ilością głosów zostaną zrealizowane.

Dlaczego warto złożyć wniosek? Po pierwsze chcemy, żeby w naszym mieście działo się jak najwięcej, po drugie - budżet obywatelski pozwala zaspokoić potrzeby mieszkańców, po trzecie - mieszkańcy mają realny wpływ na to, co dzieje się wokół nich, po czwarte - zacieśniają się więzi i relacje międzyludzkie, po piąte wreszcie, i może najważniejsze, żeby potem nie narzekać. Brak udziału w budżecie obywatelskim pozbawia nas szansy na wyrażenie własnej opinii.

Budżet Obywatelski – mamy głos! Zachęcam do składania wniosków.

Maciej Żebrowski
Burmistrz Miasta Wałcz

Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim?

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu Gminy Miejskiej Wałcz, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 250 tys. złotych.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu miasta. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój miasta!

Kto może wziąć udział?

W procesie Budżetu Obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec Miasta Wałcz. Projekt w ramach budżetu może być złożony przez mieszkańca lub grupę mieszkańców, którzy w dniu złożenia projektu mają ukończone 18 lat, a także organizację mającą siedzibę na terenie Miasta Wałcz. W głosowaniu mogą uczestniczyć mieszkańcy miasta Wałcz.

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własny projekt.
Dowiedz się, jak zgłosić projekt

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty.
Sprawdź, jak oddać głos

Jak zagłosować?

Weź udział w głosowaniu na najlepszy projekt zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Wałcz i miej realny wpływ na rozwój miasta. W tym roku wspólnie zadecydujemy na co wydać 250 tys. złotych!

Przykładowe działania

realizowane z budżetu obywatelskiego

Remont ulic i chodników

Budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw

Zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty

Modernizacja terenów zielonych

Harmonogram

Zgłaszanie projektów
do Budżetu Obywatelskiego

Od 25.03.2024
do 12.04.2024

Weryfikacja i opiniowanie
zgłoszonych projektów

Od 22.04.2024
do 14.05.2024

Ogłoszenie listy projektów
poddanych pod głosowanie

Do 14.05.2024

Głosowanie

Od 30.05.2024
do 21.06.2024

Oficjalne
ogłoszenie wyników

do 30.06.2024

Zobacz projekty do głosowania

Zobacz

Budżet krok po kroku

Zobacz więcej informacji o programie Budżet Obywatelski

Kliknij aby wyświetlić popup z zapisem na powiadomienia

Czy chcesz otrzymywać powiadomienia
o najważniejszych wydarzeniach
w Budżecie Obywatelskim Wałcza?

Powiadomienia