Budżet Obywatelski Wałcz 2020

Budżet Obywatelski
Wałcz 2020

Zespół weryfikacyjny zakończył swoje prace!
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom miasta Wałcz
za aktywny udział w zgłaszaniu propozycji.

Już od 1 października rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego. Na Państwa pomysły w tym roku przeznaczyliśmy kwotę 600 000,00 zł. To Państwo zadecydujecie , które zadania zostaną realizowane. Na ciekawe propozycje nie tylko inwestycyjne, ale również kulturalne czy sportowe czekamy do 22 października br. Pamiętajcie, że projekty zostaną poddane głosowaniu. Pomysły z największą ilością głosów zostaną zrealizowane.

Dlaczego warto złożyć wniosek? Po pierwsze chcemy, żeby w naszym mieście działo się jak najwięcej, po drugie - budżet obywatelski pozwala zaspokoić potrzeby mieszkańców, po trzecie - mieszkańcy mają realny wpływ na to, co dzieje się wokół nich, po czwarte - zacieśniają się więzi i relacje międzyludzkie, po piąte wreszcie, i może najważniejsze, żeby potem nie narzekać. Brak udziału w budżecie obywatelskim pozbawia nas szansy na wyrażenie własnej opinii.

Budżet Obywatelski – mamy głos! Zachęcam do składania wniosków.

Maciej Żebrowski
Burmistrz Miasta Wałcz

Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim?

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu Gminy Miejskiej Wałcz, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 600 tys. złotych.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu miasta. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój miasta!

Kto może wziąć udział?

W procesie Budżetu Obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec Miasta Wałcz. Projekt w ramach budżetu może być złożony przez mieszkańca lub grupę mieszkańców, a także organizację mającą siedzibę na terenie Miasta Wałcz.

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własny projekt.
Dowiedz się, jak zgłosić projekt

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty.
Sprawdź, jak oddać głos

Jak zagłosować
w Budżecie Obywatelskim?

Weź udział w głosowaniu na najlepszy projekt zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Wałcz i miej realny wpływ na rozwój miasta. W tym roku wspólnie zadecydujemy na co wydać 600 tys. złotych!

Przykładowe działania

realizowane z budżetu obywatelskiego

Remont ulic i chodników

Budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw, boisk

Zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty

Modernizacja terenów zielonych

Budżet krok po kroku

Zobacz więcej informacji o programie Budżet Obywatelski