projekt nr 10

10. Rewitalizacja nabrzeża Jeziora Zamkowego - I etap. Utworzenie ścieżki spacerowej z tablicami edukacyjnymi.


Lokalizacja

Wałcz - osiedle Dolne Miasto - działki ewidencyjne nr 5615/34, 4674/16 i 4672 - wzdłuż linii brzegowej Jeziora Zamkowego - na wysokości wielorodzinnych budynków mieszkalnych WSM L-W - nr 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27,28, 29, 30 i Przedszkola Publicznego "Promyk".

Skrócony opis projektu - zadania

"Rewitalizacja nabrzeża Jeziora Zamkowego - I etap. Utworzenie ścieżki spacerowej z tablicami edukacyjnymi".
Celem projektu jest "odsłonięcie" Jeziora Zamkowego i umożliwienie mieszkańcom miasta korzystanie z jego walorów. Ścieżka będzie stanowiła miejsce spacerów, oraz edukacji przyrodniczej dzieci i młodzieży.
W II etapie projektu utworzone zostaną pomosty widokowe.

Opis projektu

Zadaniem jest utworzenie ścieżki spacerowej z tablicami edukacyjnymi, o długości 170 metrów. Ścieżka położona będzie na osiedlu Dolne Miasto - wzdłuż linii brzegowej Jeziora Zamkowego, na wysokości wielorodzinnych budynków mieszkalnych WSM L -W, nr 26, 27,28, 29, 30 i Przedszkola Publicznego "Promyk".
Przy ścieżce umieszczone zostaną tablice edukacyjne, zawierające informacje, zdjęcia i ilustracje dotyczące fauny i flory Jeziora Zamkowego, oraz kosze na psie odchody z zasobnikami na worki biodegradowalne.
Teren między wewnętrzną drogą osiedlową, a ścieżką (0,65 ha) zostanie oczyszczony (obecnie skarpa wzdłuż jeziora jest mocno zaśmiecona, oraz zarośnięta krzakami o znikomej wartości przyrodniczej) Usunięte zostaną śmieci, chwasty oraz wycięte zostaną samosiewy. Drzewa i krzewy zostaną odmłodzone, przez wycięcie suchych i połamanych gałęzi oraz prześwietlenie koron.
Aby ułatwić dostęp do ścieżki, wyremontowane zostaną schody prowadzące do jeziora (mycie, oczyszczenie, impregnacja schodów i malowanie balustrad stalowych).
Ścieżka o długości 170 metrów, i szerokości minimum 1,5 metra. Nawierzchnia ścieżki wykonana zostanie z mieszanki optymalnej piaszczysto - gliniastej, grubość minimum 16 cm, na geokracie grubości 10 cm, i geowłókninie.
Dzięki temu nawierzchnia będzie stabilna i odporna na wymywanie. Przewidywana jest dodatkowa warstwa odcinająco - drenująca, z kruszywa łamanego grubości 10 cm. We fragmentach - pod ścieżką wykonana zostanie podbudowa, z zagęszczonego podkładu piaszczysto - żwirowego, grubości od 10 do 30 cm.
Krawędzie ścieżki zabezpieczone zostaną obrzeżami betonowymi 6 x 20 cm.
Natomiast wyłożenie podłoża ścieżki włókniną, zapobiegnie przerastaniu nawierzchni chwastami. Zastosowanie powyższych rozwiązań zapewni funkcjonalność i trwałość ścieżki oraz zminimalizuje koszty bieżącej konserwacji.
Osiedle Dolne Miasto położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Zamkowego. Celem realizacji w/w zadania jest umożliwienie mieszkańcom osiedla i przyjezdnym, korzystania z walorów rekreacyjnych jeziora, oraz edukacja przyrodniczo - ekologiczna dzieci i młodzieży. W chwili obecnej problemem jest prawie całkowite odcięcie mieszkańców od nabrzeża jeziora - skarpa jeziora jest zaśmiecona i porośnięta, głównie chwastami i samosiewami drzew i krzewów, o znikomej wartości przyrodniczej, które zasłaniają wartościowe przyrodniczo drzewa i krzewy.
Rozwiązaniem tego problemu będzie rewitalizacja nabrzeża, której częścią jest ten projekt.
Walory jeziora stanowią niepowtarzalny potencjał rekreacyjny. Bogactwo fauny i flory jest natomiast naturalnym źródłem wiedzy przyrodniczej i edukacji ekologicznej. Wykorzystując bliskość jeziora, obecność ścieżki i tablic edukacyjnych, dzieci z pobliskiego przedszkola oraz szkoły podstawowej będą miały możliwość poznać rośliny i zwierzęta Jeziora Zamkowego. Ścieżka pozwoli cieszyć się spacerami osobom starszym bezpośrednio przy linii brzegowej jeziora.
Umieszczenie koszy na psie odchody z zasobnikami na worki biodegradowalne, przyczyni się do utrzymania czystości i wpisze w politykę informacyjną Urzędu Miasta Wałcz, w zakresie segregowania śmieci i zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców "Mieć Naturę"
Beneficjentami zadania będą głównie mieszkańcy osiedla Dolne Miasto oraz mieszkańcy Wałcza, oraz przyjezdni.
Ze względu na łatwość dostępu do ścieżki i walory rekreacyjno - edukacyjne, ścieżka stanie się miejscem częstych spacerów dzieci, młodzieży, kobiet z małymi dziećmi i osób starszych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Przygotowanie zdjęć, ilustracji, opisów i wykonanie tablic edukacyjnych - 6 sztuk.5 000 zł
2Wykonanie projektu budowlanego ścieżki.15 000 zł
3Wykonanie ścieżki o długości 170 m i szerokości 1.5 m.43 000 zł
4Usunięcie chwastów, śmieci, samosiewów drzew i krzewów. Wycięcie suchych i połamanych gałęzi oraz prześwietlenie koron drzew. Wygrabienie, wyrównanie i oczyszczenie terenu z drobnych gałęzi, korzeni wraz z wywiezieniem.78 000 zł
5Zakup koszy na psie odchody z zasobnikami na worki biodegradowalne - 10 sztuk.4 000 zł
6Remont istniejących schodów betonowych - mycie pod ciśnieniem, impregnacja preparatem hydrofobowym. Oczyszczenie i malowanie balustrad stalowych.5 000 zł
Łącznie: 150 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach