projekt nr 16

16. Modernizacja Placu Zabaw Chrząstkowo


Lokalizacja

Teren obecnego placu zabaw przy zbiegu ulic Bursztynowej i Szmaragdowej, działka nr 2231.

Skrócony opis projektu - zadania

Teren placu zabaw jest miejscem rekreacyjnym. W okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni jest miejscem spotkań mieszkańców osiedla oraz odwiedzających ich gości. Urządzenia mające już wiele lat i powoli rozpadają się, dlatego należy wymienić je na nowe bezpieczne dla małych Wałczan oraz uzupełnić teren o elementy, które przyczynią się do witalności i zdrowia u starszej części społeczeństwa.

Opis projektu

Teren placu zabaw jest ważnym miejscem rekreacyjnym. W okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni przebywa w tym miejscu jednorazowo od kilku do kilkunastu osób. Bywalcami tego miejsca są mieszkańcy naszego osiedla, mieszkańcy pobliskiego Wałcza Pierwszego oraz osoby odwiedzające swoich bliskich zamieszkujących w okolicy.
Urządzenia mające już wiele lat i powoli rozpadają się (podobnie jak ogrodzenie), dlatego należy wymienić je na nowe bezpieczne dla małych Wałczan. Wałcz przyjął słuszny kierunek tworzenia wyjątkowych miejsc do rekreacji. Należałoby również ten zaniedbany teren w sposób profesjonalny zagospodarować i uatrakcyjnić. Projekt polega na
przekształceniu terenu ze zwykłego nudnego placu zabaw, w teren rekreacyjny przeznaczony dla różnych grup wiekowych od najmłodszych mieszkańców osiedla Chrząstkowo po osoby starsze zamieszkujące ten zakątek Wałcza. Doposażenie tego terenu w elementy siłowni na powietrzu pozwoli na poprawę zdrowia i witalności naszej
społeczności. Wielka sosna rosnąca po środku stanie się centrum nowego, pięknego placu rekreacyjnego. Projekt obejmuje:

- Opracowanie projektu terenu,
- Montaż betonowych płyt chodnikowych i przygotowanie nawierzchni piaszczystej.
- Demontaż starych elementów placu zabaw
- Zakup i montaż - nowych elementów dla dzieci (6 elementów)
- Zakup i montaż - nowych elementów siłowni (4 elementy)
- Wymiana ogrodzenia z drewnianego na metalowe z dwoma zamykanymi furtkami.
- Montaż elementów infrastruktury (tj. 3 x ławka, 2 x śmietnik, 1x tablice informacyjne).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Project placu rekreacyjnego6 000 zł
2Nawierzchnia piaskowa15 000 zł
3Wymiana ogrodzenia15 000 zł
4Wymiana elementów placu zabaw (z montażem)56 000 zł
5Elementów siłowni (z montażem)12 740 zł
6Elenty infrastruktury9 950 zł
Łącznie: 114 690 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach