projekt nr 2

2. Kuźnia tricków na deskorolce - remont Skateparku na Dolnym Mieście


Lokalizacja

Zadanie zostanie zrealizowane na obszarze istniejącego skateparku na os. Dolne Miasto.
Numer działki 5667/64.
Do wniosku dołączono mapę lokalizacji.

Skrócony opis projektu - zadania

Projekt zrewitalizuje skatepark na Dolnym Mieście. Zostanie wyremontowana nawierzchnia, wymienione ławki, zamontowana ściana do legalnego graffiti oraz zorganizowana impreza otwarcia skateparku - z pokazami jazdy na deskorolce oraz koncertem hip hop'owym. Mieszkańcy zyskają atrakcyjne miejsce do aktywnego spędzania czasu. Miasto podkreśli swój sportowy charakter.

Opis projektu

Wałecki skatepark to jedyne takie miejsce w powiecie wałeckim. Powstał w 2007 roku i od tego czasu nie był remontowany. Z uwagi na stan nawierzchni rzadko jest obecnie wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem. Dzięki realizacji projektu obszar zostanie zrewitalizowany i nabierze subkulturowego klimatu. Cel projektu, to przywrócenie istniejącemu Skateparkowi na Dolnym Mieście dawnej użyteczności, rozszerzenie grupy użytkowników o hulajnogi i rowery oraz aktywizacja miejsca poprzez imprezę kulturalną.

Na realizację projektu składają się takie zadania:
1) remont nawierzchni skateparku - korekta najazdu na przeszkody, czyszczenie i wypełnienie szczelin, nałożenie nowych powłok na elementy, impregnacja nawierzchni itp. - zgodnie z przykładową ofertą od wykonawcy,
2) wymiana istniejących i montaż nowych ławek na terenie skateparku - ławki betonowe, wpasowane w klimat miejsca,
3) montaż ściany na legalne graffiti wzdłuż lewego (patrząc od wejścia) boku skateparku,
4) impreza otwarcia skateparku - malowanie graffiti, pokazy na deskorolkach, koncert hip-hop'owy,
5) wymiana tablic z regulaminem - zlikwidowanie zakazu jazdy na rowerach i hulajnogach na skateparku.

Dzięki realizacji projektu mieszkańcy zyskają atrakcyjne miejsce do aktywnego spędzania czasu. Projekt, z uwagi na charakter miejsca, jest skierowany głownie do młodzieży, ale dzięki rozszerzeniu funkcjonalności o rowery i hulajnogi, będą mogli z niego korzystać także dorośli i całe rodziny. W skateparku zostanie stworzona strefa legalnego graffiti, która dodatkowo podkreśli charakter miejsca.
Impreza otwarcia skateparku ma wypromować wyremontowany park wśród mieszkańców i turystów. Impreza będzie całodniowa - w pierwszym etapie powstanie graffiti, które będzie wykonane przez wałeckich artystów. Na tak przygotowanym terenie odbędą się pokazy deskorolkarzy oraz koncert zespołu hip-hop'owego.

Czas trwania prac remontowych to ok 2 tygodnie.

Rezultaty miękkie:
- wzrost chęci uprawiania sportów wśród mieszkańców
- poprawa stanu zdrowia mieszkańców
- utrwalenie wizerunku Wałcza, jako miasta sportów
- poprawa jakości miejskiej infrastruktury sportowej
Rezultaty twarde:
- wyremontowane obiekty sportowe w mieście - 1 szt.
- ilość zorganizowanych imprez sportowo-kulturalnych - 1 szt.
- zwiększenie ilości mieszkańców aktywnych fizycznie

Projekt jest podstawą do kolejnych inwestycji tj. np. zwiększenie powierzchni, dodanie nowych przeszkód, budowa zadaszenia, dodatkowe oświetlenie. Dzięki temu wałecki skatepark będzie mógł być miejscem regionalnych i ogólnopolskich imprez sportowych.

Projekt jest wpasowany i realizuje strategie rozwoju miasta i powiatu. Zintegrowany marketing miasta ma budować wizerunek Wałcza jako ośrodka turystyki weekendowej oraz centrum sportów. Celem długoterminowym powiatu jest natomiast rozwój bazy turystycznej i sportowej służący turystom i mieszkańcom. Założenia projektu idealnie wpisują się w te wizje.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Korekty, czyszczenie, uzupełnienie, wymiana elementów nawierzchni i przeszkód - według oferty40 000 zł
2demontaż starych i montaż nowych, betonowych ławek10 000 zł
3ściana/instalacja na griffiti14 000 zł
4nowe oznakowanie i regulamin skateparku - tablice x 21 000 zł
5impreza otwarcia skateparku - pokazy deskorolkowe, koncert hio-hop, graffiti30 000 zł
Łącznie: 95 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Projekt nie generuje dodatkowych kosztów utrzymania obiektu poza tymi, które już obecnie są ponoszone tj. oświetlenie, sprzątanie, wywóz odpadów itp.