projekt nr 3

3. Miasto w dobrej formie - wałecka sieć zestawów do street workout'u


Lokalizacja

Projekt zakłada stworzenie steetworkoutów w 2 lokalizacjach.
- część działki 4487/2 przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji - powierzchnia ok 17 x 15,5 m
- część działki 978/3 na Zatorzu - powierzchnia ok 13 x 13 m.
Do wniosku dołączono mapę lokalizacji.

Skrócony opis projektu - zadania

Projekt zakłada uruchomienie dużych (maksymalnie może ćwiczyć do 22 osób), nowoczesnych i kompleksowych zestawów do street workout w 2 lokalizacjach - koło MOSiR oraz na Zatorzu. Dzięki temu mieszkańcy i turyści będą mieli łatwiejszy dostęp do atrakcyjnej i bezpłatnej infrastruktury sportowej. Projekt podkreśla i buduje sportowy charakter miasta oraz promuje aktywny i zdrowy styl życia.

Opis projektu

W ramach projektu Stowarzyszenie Młodzi Wałcza chce uruchomić duże, nowoczesne i trwałe zestawy street workout'u w 2 wybranych lokalizacjach - koło MOSiR oraz na Zatorzu Zestawy do street workout'u to miejskie, zewnętrzne instalacje, pozwalające na aktywność fizyczną z wykorzystaniem masy własnego ciała. Dzięki ćwiczeniom mieszkańcy będą mogli rozwinąć wszystkie partie mięśni i poprawić koordynację. Na instalacji można wykonywać takie ćwiczenia, jak: pompki, brzuszki, mostki czy zwisy. Ten typ ćwiczeń staje się coraz bardziej popularny i jest niezwykle widowiskowy. Idealnie wpisuje się w trend promujący zdrowy i aktywny styl życia. Zestawy do street workout'u doskonale wpisują się w wizerunek Wałcza, jako miasta sportów. Celem Stowarzyszenia jest, aby mieszkańcy i turyści mieli dostęp do bezpłatnej, solidnej i nowoczesnej infrastruktury sportowej.

Dotychczas w mieście funkcjonują 2 małe streetworkouty - przy SP 3 i SP 4. Projekt Młodych Wałcza zakłada rozbudowę sieci instalacji do street workout'u oraz montaż dużych, kompleksowych zestawów, na których można wykonać całą gamę ćwiczeń z grupy tzw. kalistenicznych i jednocześnie może ćwiczyć nawet do 22 osób. Instalacje miałyby powstać w 2 lokalizacjach - koło MOSiR oraz na Zatorzu. Wybór lokalizacji nie jest przypadkowy. Lokalizacja MOSiR jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom sportowców i aktywnych mieszkańców (biegaczy, chodziarzy, rowerzystów itp), którzy trenują nad Jez. Raduń. Uzupełnia istniejącą infrastrukturę sportową na tym obszarze.
Lokalizacja na Zatorzu została wybrana z uwagi na istniejący problem braku infrastruktury sportowej na tym dużym, miejskim osiedlu. Lokalizacja jest dużo bardziej wymagająca pod kątem przygotowania terenu pod inwestycję. Obecnie na tym terenie znajduje się trawiasta łąka.

W ramach projektu planowane są następujące zadania:
- przygotowanie terenu pod montaż zestawów do street workout w 2 lokalizacjach - wyrównanie terenu, przygotowanie nawierzchni - piasek.
- zakup i montaż dwóch wybranych zestawów do street workout - wybrane przykładowe oferty zostały dołączone do wniosku.
Przygotowanie terenu pod montaż na działce przy MOSiR nie będzie problematyczne - sprawdzono, że jest możliwość łatwego zakotwiczenia elementów na głębokości ok 80-60 cm, a teren jest płaski. Trudniejszy jest teren na Zatorzu - stąd też większe środki będą potrzebne na przygotowanie tego terenu - m.in wyrównanie terenu działki, usunięcie ewentualnych odpadów, nawiezienie piasku, remont ławek itp.
Realizacja inwestycji od momentu złożenia zamówienia to ok 12 tygodni. Sam montaż jednego zestawu to 1-2 dni. Realizacja wymaga bezpłatnego zgłoszenia obiektu małej architektury do Starostwa.
Rezultaty miękkie:
- wzrost chęci uprawiania sportów wśród mieszkańców
- poprawa stanu zdrowia mieszkańców
- utrwalenie wizerunku Wałcza, jako miasta sportów
Rezultaty twarde:
- zwiększenie ilości sportowej infrastruktury miejskiej - 2
- zwiększenie ilości mieszkańców aktywnych fizycznie

Projekt jest wpasowany i realizuje strategie rozwoju miasta i powiatu. Zintegrowany marketing miasta ma budować wizerunek Wałcza jako ośrodka turystyki weekendowej oraz centrum sportów. Celem długoterminowym powiatu jest natomiast rozwój bazy turystycznej i sportowej służący turystom i mieszkańcom. Założenia projektu idealnie wpisują się w te wizje.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1zestaw street workout - MOSiR42 000 zł
2przygotowanie terenu pod montaż - MOSiR5 000 zł
3zestaw street workout - Zatorze23 000 zł
4przygotowanie terenu pod montaż - Zatorze75 000 zł
Łącznie: 145 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach