projekt nr 12

12. Budowa strzelnicy sportowej w Wałczu


Lokalizacja

Teren o który wnioskujemy, pod strzelnicę to nieczynne wyrobisko za Skansenem Fortyfikacyjnym Grupa Warowna Cegielnia ul. Południowa w Wałczu. Takie usytuowanie pozwoli na znaczne obniżenie kosztów robót przygotowawczych - ziemnych ze względu na naturalne ukształtowanie terenu.

Skrócony opis projektu - zadania

Celem jest budowa miejskiej strzelnicy sportowej zgodnie z ustawą O broni i amunicji z dn. 21 maja 1999r. Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 549 Art.46.1 na której możliwe będzie odbycie strzelań sportowych i rekreacyjnych

Opis projektu

- wykonanie projektu
- prace ziemne niwelacja terenu pod budowę strzelnicy
- wykonanie ogrodzenia strzelnicy
- wybudowanie wiaty z stanowiskami strzeleckimi
- wykonanie przesłon i kulochwytu
- doprowadzenie energii elektrycznej i doprowadzenie wody
- budowa drogi dojazdowej i parkingu
- zamontowanie monitoringu i alarmu
Miasto Wałcz nie posiada takiego obiektu, a po za tym niema możliwości skorzystania z innej strzelnicy na terenie lub w pobliżu miasta. Strzelnica miałaby stać się nie tylko centrum rozrywki i aktywizacji obywateli, ale dzięki możliwości realizowania celów i elementów zadań wielu przedsięwzięć, różnych grup i organizacji. Strzelnica miałaby stać się obiektem umożliwiającym realizację obowiązków wynikających z art.85.1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Jednym z celów projektów jest otworzenie się na środowiska związane ze strzelectwem, organizacje pro obronne i paramilitarne, a także grupy rekonstrukcyjne działające na terenie miasta. Umożliwiło by to poszerzenie wiedzy w tematyce strzelectwa. Zwiększyło by również świadomość patriotyczną i historyczną mieszkańców. Uatrakcyjniło by obchody świąt, festynów i rocznic państwowych i lokalnych poprzez organizację zawodów strzeleckich.
Podsumowując projekt ma na celu:
- otworzyć środowiska związane ze strzelectwem na mieszkańców miasta
- umożliwić zapoznanie się ze sportami strzeleckimi
- dać możliwość interesującego spędzenia czasu wolnego
- zwiększyć świadomość patriotyczną
- zaktywizować pasjonatów strzelectwa
- pełnić funkcję wychowawczo-społeczną poprzez przekazywanie informacji i umiejętności użytecznych dla obronności kraju
W Wałczu jest wielu pasjonatów strzelectwa (w ciągu roku podczas organizowanych przez LOK zawodów strzeleckich bierze udział około 450 osób (w tym 180 młodzieży).
- Członkowie LOK (Klub KŻR "GROT", Klub Miłośników Broni Historycznej i 6 kół strzeleckich szkolnych).
- policja
- firmy ochroniarskie
- kluby strzeleckie
- myśliwi
- członkowie Związku Strzelectwa Sportowego

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Prace ziemne niwelacja terenu pod budowę strzelnicy, wały boczne i kulochwyt80 000 zł
2Wykonanie ogrodzenia strzelnicy11 000 zł
3Wykonanie przesłon i wiaty20 000 zł
4kontener - magazyn8 000 zł
5Doprowadzenie energii elektrycznej i wody9 000 zł
6Projekt strzelnicy6 000 zł
7Budowa drogi dojazdowej i parkingu 8 000 zł
8Zamontowanie monitoringu i alarmu 5 000 zł
9toaleta przenośna3 000 zł
Łącznie: 150 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

6000 zł - koszenie, monitoring,